പിഗ്മെന്റ് നീല 15: 1-കോറിമാക്സ് ബ്ലൂ 6902 പി

ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ പട്ടിക

വർണ്ണ സൂചിക നമ്പർ.Pigment blue 15:1
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര്Corimax Blue 6902P
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗംഓർഗാനിക് പിഗ്മെന്റ്
ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് (കോട്ടിംഗ്)7
ചൂട് പ്രതിരോധം (കോട്ടിംഗ്)200
ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് (പ്ലാസ്റ്റിക്)7-8
ചൂട് പ്രതിരോധം (പ്ലാസ്റ്റിക്)250
നിറം
പിഗ്മെന്റ്-നീല -15-1-നിറം
വർണ്ണ വിതരണംpb

സവിശേഷതകൾ: നല്ല ചിതറിക്കൽ, ഉയർന്ന വർണ്ണ ശക്തി.
അപ്ലിക്കേഷൻ
വാസ്തുവിദ്യാ കോട്ടിംഗുകൾ, കോയിൽ കോട്ടിംഗുകൾ, വ്യാവസായിക കോട്ടിംഗുകൾ, പൊടി കോട്ടിംഗുകൾ, പ്രിന്റിംഗ് പേസ്റ്റുകൾ, പിവിസി, റബ്ബർ, പിഎസ്, പിപി, പിഇ, ഓഫ്‌സെറ്റ് ഇങ്കുകൾ, വെള്ളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഷി എന്നിവയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
PU, UV മഷിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
————————————————————————————————————————————————— ————————————————