ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ


സിയ കെമിക്കൽസ് (ഹൈമെൻ) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

സിയാച്ചെം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഓർഗാനിക് പിഗ്മെന്റ് നിർമ്മാതാവായ കോറിമാക്സ് ആണ്® സിയ കെമിക്കൽസ് (ഹൈമെൻ) കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യാപാരമുദ്രയാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഓർഗാനിക് പിഗ്മെന്റുകൾ. ഞങ്ങൾ ISO9001, ISO14001 സർട്ടിഫൈഡ്.

കോറിമാക്സ്® കോട്ടിംഗ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇങ്ക്സ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഓർഗാനിക് പിഗ്മെന്റുകൾ.

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്ഥിരത ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കയറ്റുമതി ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പായി വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വിപുലമായ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു, പ്രവചനാതീതമായും സമയബന്ധിതമായും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും പുതിയ ലോജിസ്റ്റിക് സംവിധാനം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഉയർന്ന സ്ഥിരതയുള്ള ഗുണനിലവാരവും ഉയർന്ന ചെലവിൽ ഫലപ്രദമായ ടെയ്‌ലർമെയ്ഡ് വർണ്ണ പരിഹാരങ്ങളും നൽകുക, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളെയും ഒരുമിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം ദ mission ത്യം.

ഫാക്ടറി ഷോ


ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ സൈറ്റുകളുടെ ഒരു മതിപ്പ് ഇവിടെ കാണാം. എല്ലാ നിർമ്മാണ സൈറ്റുകളും ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നു.

വിതരണ


വിതരണ

കോർപ്പറേറ്റ് പേര്: സിയ കെമിക്കൽസ് ബി.വി.
കമ്പനി വിലാസം: കെർ‌കെൻ‌ബോസ് 1020 ബി, 6546 ബി‌എ നിജ്മെഗൻ.

കോർപ്പറേറ്റ് പേര്: സിയ കെമിക്കൽസ് (ഹൈമെൻ) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്
കമ്പനി വിലാസം: നമ്പർ 279 വെസ്റ്റ് ഹോഹി ആർ‌ഡി., ഹൈമെൻ 226100, ജിയാങ്‌സു, പി‌ആർ‌ചൈന